Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Siwik, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, Katedra Politologii i Historii Najnowszej


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
2
 • Akcja balonowa na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 1956 roku
3
 • Cooperation among East European Émigrés: the Socialist case
4
 • Dylematy ideowe polskich socjalistów na emigracji
5
 • Ekshumacja i pogrzeb ofiar PUBP w Limanowej w maju 1957 roku w świetle meldunków służb bezpieczeństwa
6
 • Emigracyjna wizja socjalizmu
7
 • „I tylko wrony na śniegu, żałosna to defilada...”
8
 • Jan Lencznarowicz : Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956, Kraków 2009, Księgarnia Akademicka
9
 • Katedra Politologii i Historii Najnowszej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie
10
 • Kobieta w historii Polski
11
 • Nastroje społeczne w Polsce przed Październikiem 1956 roku
12
 • „Na podstawie wydanych przez obywatela ministra dyspozycji...”
13
 • Nowa polityka wschodnia w ujęciu paryskiej „Kultury”
14
 • NSZZ Rolników Indywidualnych w województwie nowosądeckim (1980–1981)
15
 • Obraz małżeństwa z kobiecej perspektywy w okresie małej stabilizacji 1956–1970
16
 • Odpis „dokumentu” NSZZ „Solidarność”
17
 • Od robotnika do internauty
18
 • Operacja „Spotlight” w województwie krakowskim (1995–1956)
19
 • „Podejmując rozpoczęte dzieło...”
20
 • PZPR wobec NSZZ „Solidarność” w województwie nowosądeckim (1980–1981)
21
 • Socjalistyczna emigracja polityczna z perspektywy służb bezpieczeństwa PRL
22
 • Together or apart
23
 • Tomasz Jan Biedroń
24
 • „Wysoki Sejm raczy uchwalić...”
25
 • Ziemie Zachodnie w programie socjalistów - od wojny do 1970 r.