Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Siwik, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, Katedra Politologii i Historii Najnowszej


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Lesław H. HABER, Anna SIWIK // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 11–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Akcja balonowa na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 1956 roku[The “baloon campaign” on the territory of Nowy Sącz County in 1956 / Tomasz J. Biedroń, Anna SIWIK // Rocznik Sądecki ; ISSN 0080-3561. — 2008 t. 36, s. 310–317. — A. Siwik – afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Cooperation among East European Émigrés: the Socialist case / Anna SIWIK // W: East Central Europe in exile. Vol. 2, Transatlantic identities / ed. Anna Mazurkiewicz. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, cop. 2013. — Publikacja zawiera materiały konferencji: East Central Europe in exile: patterns of transatlantic migration : Gdańsk, 31 May – 3 June 2012. — ISBN: 978-1-4438-4891-6 ; ISBN10: 1-4438-4891-3. — S. 177–192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Dylematy ideowe polskich socjalistów na emigracji[Ideological dilemmas faced by Polish socialists in exile] / Anna SIWIK // W: Epigoństwo czy twórcza ciągłość? : ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej / pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7611-876-5. — S. 324–342

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Ekshumacja i pogrzeb ofiar PUBP w Limanowej w maju 1957 roku w świetle meldunków służb bezpieczeństwaExhumation and burial of the PUBP victims in Limanowa in May 1957 in light of the reports of security services / Tomasz J. Biedroń, Anna SIWIK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; ISSN 1689-9903 ; folia 109. Studia de Securitate et Educatione Civili ; ISSN 2082-0917. — 2012 [no.] 2, s. 173–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Emigracyjna wizja socjalizmuAn emigratory vision of socialism / Anna SIWIK // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2010 R. 36 z. 2, s. 55–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • „I tylko wrony na śniegu, żałosna to defilada...” : stan wojenny w województwie nowosądeckim[”End only crows on the snow, mournful the march...” : the martial law in the voivodeship of Nowy Sącz] / Anna SIWIK, Tomasz Jan Biedroń // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2012 R. 44 nr 4, s. 77–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Jan Lencznarowicz : Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956, Kraków 2009, Księgarnia Akademicka[Jan Lencznarowicz : Yalta as the foundation myth of the Polish political emigration 1944–1956] / Rec. Anna SIWIK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2010 R. 42 nr 3, s. 219–221. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Katedra Politologii i Historii Najnowszej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie[The Department of Political Science and Contemporary History at the Faculty of Humanities AGH – University of Science and Technology] / Anna SIWIK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2013 R. 45 nr 2, s. 40–41. — Afiliacja Autorki: Katedra Politologii i Historii Najnowszej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kobieta w historii Polski[Women in Polish history] / Anna SIWIK // W: Kalejdoskop genderowy : w drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce / pod red. Krystyny Slany, Beaty Kowalskiej, Magdaleny Ślusarczyk. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. — ISBN: 978-83-233-2972-5. — S. 17–41. — Bibliogr. s. [40]–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Nastroje społeczne w Polsce przed Październikiem 1956 rokuSocial moods in Poland before October 1956 / Tomasz Jan Biedroń, Anna SIWIK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; ISSN 1689-9903 ; folia 76. Studia de Securitate et Educatione Civili ; ISSN 2082-0917. — 2010 [no.] 1, s. 160–166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • „Na podstawie wydanych przez obywatela ministra dyspozycji...” : Akademia Górnicza i Akademia Górniczo-Hutnicza w powojennej rzeczywistości 1945–1989/1990 : dokumenty[“On the basis of instructions issued by the citizen minister...” : Academy of Mining and Academy of Mining and Metallurgy in the post-war realit (1945-1989/90) : documents / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 575, [28] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 557–560. — ISBN: 978-83-7464-840-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Nowa polityka wschodnia w ujęciu paryskiej „Kultury”[The new polities of the East as depicted by the Parisian „Kulture”] / Anna SIWIK // W: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej / pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej. — Białystok : Trans Humana, 2009. — Dod. ISBN 978-83-61209-28-7. — ISBN: 978-83-927957-1-1. — S. 255-264. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • NSZZ Rolników Indywidualnych w województwie nowosądeckim (1980–1981) : kontekst społeczno-polityczny[The Independent Self-Govering Trade Union of Private Farmers in the Nowy Sącz Voivodeship (1980–1981) : the socio-political context] / Anna SIWIK, Tomasz Jan Biedroń // W: O Polskę wolną! O Polskę Solidarną! : NSZZ Solidarność w latach 1980–1989 : zbiór studiów / pod red. Wojciecha Polaka. [et al.]. — Gdańsk : tatastudio, 2011. — ISBN: 978-83-933786-0-9. — S. 42–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Obraz małżeństwa z kobiecej perspektywy w okresie małej stabilizacji 1956–1970The picture of the marriage from the woman's perspective in the time of the „small stabilisation” in the years 1956–1970 / Anna SIWIK, Agnieszka Wierzbicka-Kamysz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; 132. Studia Politologica ; ISSN 2081-3333. — 2013 10, s. 42–58. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Odpis „dokumentu” NSZZ „Solidarność”[Transcript of „document” NSZZ „Solidarność”] / Tomasz Jan Biedroń, Anna SIWIK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; ISSN 1689-9903 ; Fol. 144. Studia de Securitate et Educatione Civili ; ISSN 2082-0917. — 2013 [no.] 3, s. 196–202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-HutniczejFrom the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny SIWIK, Lesława H. HABERA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — [559] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-214-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Operacja „Spotlight” w województwie krakowskim (1995–1956)Operation „Spotlight” in the voivodeship of Cracow (1955–1956) / Tomasz J. Biedroń, Anna SIWIK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2009 R. 41 [nr] 4, s. 47–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • „Podejmując rozpoczęte dzieło...” : Akademia Górnicza 1919–1939 : dokumenty[„Taking started work...” : Mining Academy 1919–1939 : documents] / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 567, [27] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 547–550, Indeksy. — ISBN: 978-83-7464-727-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • PZPR wobec NSZZ „Solidarność” w województwie nowosądeckim (1980–1981)[The Polish United Workers' Party towards “Solidarity” movement (1980–1981)] / Anna SIWIK, Tomasz J. Biedroń // W: Czas przełomu : Solidarność 1980–1981 : [konferencja naukowa : Gdańsk, 10–11 czerwca 2010 r.] / pod red. Wojciecha Polaka [et al.] ; Europejskie Centrum Solidarności. — Gdańsk : ECS, 2010. — Opis częśc. wg Wstępu.. — ISBN: 978-83-930472-8-4. — S. 733–754. — Afiliacja Autorki: A. Siwik potwierdzona oświadczeniem

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Socjalistyczna emigracja polityczna z perspektywy służb bezpieczeństwa PRL[Socialist emigré from the perspective of the People's Republic of Poland security services] / Anna SIWIK // W: W służbie Klio... : księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika / pod red. Janusza Kłapcia [et al.] ; Universytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7784-130-3. — S. 195–212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Together or apart : organizational cooperation between refugees from behind the iron curtain / Anna SIWIK // W: The Polish Diaspora in America and the Wider World = Polska diaspora w Ameryce i na całym świecie : symposium = sesja naukowa : 25–26 June 2010 = 23–26 czerwca 2010 / sci. eds. Adam Walaszek, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Janusz Pezda ; Polish Academy of Arts and Sciences, Polish American Historical Association. — Cracow : Polska Akademia Umiejętności, 2012. — ISBN: 978-83-7676-129-9. — S. 111–133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Tomasz Jan Biedroń / Anna SIWIK // W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod red. Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura ; Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. — Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, 2017. — ISBN: 978-83-63835-70-5. — S. 7–8. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • „Wysoki Sejm raczy uchwalić...” : starania o założenie wyższej szkoły górnictwa i hutnictwa w Krakowie w latach 1861–1914 : dokumenty[”The High Seym deings to adopt...” : an effort to establish a high school of mining and metallurgy in Cracow in the years 1864–1914 : documents] / Anna SIWIK, Regina ARTYMIAK, Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 368 s.. — Bibliogr. s. 339–342, Indeksy. — ISBN: 978-83-7464-584-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Ziemie Zachodnie w programie socjalistów - od wojny do 1970 r.[Western Teritories – the programme of the Socialists: form World War II to 1970] / Anna SIWIK // W: Nad Odrą i Bałtykiem : myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989 r. : tom studiów / pod red. Magdaleny Semczyszyn, Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora. — Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013. — ISBN: 978-83-61336-06-8. — S. 285–299

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych