Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Dudek, dr hab. inż.

poprzednio: Potoczek

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909936

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 199, z ogólnej liczby 200 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułAC impedance study of oxygen reduction at the silver point electrode contacted doped ceria electrolyte
  AutorzyM. Mosiałek, M. DUDEK, G. Mordarski
  ŹródłoISCEE 2014 : International Symposium on Clean Energy from Ethanol : July 28textsuperscript{th}–31textsuperscript{st} 2014, Rzeszow : book of abstracts / eds. G. Gruzeł, [et al.]. — Rzeszów : Printing Office of the University of Rzeszów, 2014. — S. 93–94
2
 • [referat, 2012]
 • TytułAeropack fuel cell system as a main power unit for unmanned aerial vehicles
  AutorzyM. DUDEK, B. LIS, P. TOMCZYK, A. RAŹNIAK [et al.]
  ŹródłoISSIS 2012 : 3textsuperscript{rd} International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the solid/liquid interface : May 27textsuperscript{th}–June 1textsuperscript{st}, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ; PAN, Warsaw University. Department of Chemistry, Foundation ”Pro–Kataliza”. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2012. — S. 92
3
 • [referat, 2014]
 • Tytuł$Al_{0.04}Sc_{0.06}ZrO_{01.95}$ as an electrolyte for solid oxide fuel cells : the silver electrode behavior upon the long time polarization, SEM and EIS study
  AutorzyM. Mosiałek, M. DUDEK, G. Mordarski
  ŹródłoISCEE 2014 : International Symposium on Clean Energy from Ethanol : July 28textsuperscript{th}–31textsuperscript{st} 2014, Rzeszow : book of abstracts / eds. G. Gruzeł, [et al.]. — Rzeszów : Printing Office of the University of Rzeszów, 2014. — S. 91–92
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza wpływu źródła zasilającego na właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu bezzałogowego aparatu latającego
  AutorzyPiotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Piotr Wygonik, Magdalena DUDEK, Bartłomiej LIS
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2015 R. 91 nr 5, s. 139–143
5
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza XRD oraz DSC, TG/DTG wpływu organicznie modyfikowanego montmorylonitu na krystaliczność i stopień degradacji kompozytów PLA/oMMT w warunkach in vitro
  AutorzyRAPACZ-KMITA A., GAJEK M., LACH R., SZARANIEC B., DUDEK M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 93
6
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAnaliza zjawisk zachodzacych podczas elektrochemicznej redukcji tlenu na granicy faz $Au{vert}O_{2}{vert}$elektrolit tlenkowy -8%mol $Y_{2}O_{3}$ w $ZrO_{2}$
  AutorzyMagdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Marcin GAJEK, Alicja RAPACZ-KMITA, Robert P. Socha
  ŹródłoPostępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 281–290
7
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza zjawisk zachodzących na granicy faz materiał katodowy/ceramiczny elektrolit stały podczas długotrwałej polaryzacji
  AutorzyBartłomiej LIS, Magdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — S. 50
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza zjawisk zachodzących podczas elektrochemicznej redukcji tlenku na granicy faz punktowa katoda tlenkowa $|O_{2}|$ elektrolit stałotlenkowy
  AutorzyMagdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS, Alicja RAPACZ-KMITA, Marcin GAJEK, Magdalena ZIĄBKA, Krzysztof Śliwa, Bartosz ADAMCZYK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2017 t. 69 nr 2, s. 107–114. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1427
9
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalysis of ionic transport properties and XPS measurements in $Li_{1.3}Al_{0.15}Y_{0.15}Ti_{1.7}(PO_{4})_{3}$ ceramics
  AutorzyŠalkus T., Kazakevičius E., Kežionis A., Kazlauskienë V., Miškinis J., Dindune A., Kanepe Z., Ronis J., DUDEK M., BUĆKO M., [et al.]
  ŹródłoECERS : 11textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — S. 88–89
10
 • [referat, 2016]
 • TytułAn numerical analysis of high-temperature helium reactor power plant for co-production of hydrogen and electricity
  AutorzyM. DUDEK, J. Podsadna, M. JASZCZUR
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 18
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKoncepcja hybrydowego układu zasilania napędu elektrycznego motoszybowca
  AutorzyPiotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Piotr Wygonik, Magdalena DUDEK, Andrzej RAŹNIAK, Bartłomiej LIS
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2017 nr 3 (115), s. 55–62
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of methanol properties as an energy source for powering transport vehicles
  AutorzyJarosław Markowski, Jacek Pielecha, Remigiusz Jasiński, Magdalena DUDEK, Jacek Madry
  ŹródłoJournal of Polish CIMEEAC. — 2016 vol. 11 no. 1, s. 131–137
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania laboratoryjne silnika elektrycznego przeznaczonego do napędu małego bezzałogowego aparatu latającego zasilanego z ogniwa paliwowego
  AutorzyPiotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Piotr Wygonik, Magdalena DUDEK, Bartłomiej LIS
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2013 nr 100 cz. 1, s. 15–20
14
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania strukturalne i efekt magnetoelektryczny związków międzymetalicznych
  AutorzyMonika SZKLARSKA-ŁUKASIK, Alicja Pawlaczyk, Magdalena DUDEK, Janusz CHMIST, Mikołaj BEDNARSKI, Agnieszka ZWOŹNIAK, Artur KRAWCZYK, Jarosław PSZCZOŁA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 159–168
15
 • [inne, 2014]
 • TytułBezzałogowe aparaty latające zasilane ogniwami paliwowymi
  Autorzy[wykonawca] Magdalena DUDEK
  ŹródłoInnowator AGH : osiągnięcia naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie / red. Zbigniew Kąkol, Barbara Jezierska, Weronika Szewczyk ; tł. Grzegorz Kłopotowski. — Kraków : Dział Informacji i Promocji. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2014. — S. 78–79
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBiomass fuels for direct carbon fuel cell with solid oxide electrolyte
  AutorzyMagdalena DUDEK, Piotr TOMCZYK, Robert Socha, Marek Skrzypkiewicz, Janusz Jewulski
  ŹródłoInternational Journal of Electrochemical Science (Online) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2013 vol. 8 iss. 3, s. 3229–3253. — tekst: http://www.electrochemsci.org/papers/vol8/80303229.pdf
17
 • [referat, 2016]
 • TytułCarbon as a fuel for efficient electricity generation in carbon solid oxide fuel cells
  AutorzyMarek Skrzypkiewicz, Magdalena DUDEK
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 138
18
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCarbon as a fuel for efficient electricity generation in carbon solid oxide fuel cells
  AutorzyMarek Skrzypkiewicz, Magdalena DUDEK
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00116, s. 1–6
19
 • [referat, 2014]
 • TytułCatalytic reduction of oxygen on composite material $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Co_{0.8}Fe_{0.2}O_{3}-Ag$
  AutorzyM. Tatko, M. Mosiałek, M. DUDEK, G. Mordarski, E. Bielańska, J. Wojewoda-Budka
  ŹródłoXLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014. — S. 179
20
21
 • [referat, 2014]
 • TytułCeramiczne przewodniki protonowe zawierające ceran baru jako elementy stałotlenkowych ogniw paliwowych
  AutorzyBartłomiej LIS, Magdalena DUDEK
  ŹródłoPaliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 38
22
23
 • [referat, 2010]
 • TytułCeramic electrolytes in the $CeO_{2}-BaO-Gd_{2}O_{3}$ system
  AutorzyAleksandra Pacuła, Michał Mosiałek, Grzegorz Mordarski, Magdalena DUDEK, Robert P. Socha, Alicja RAPACZ-KMITA
  ŹródłoThe 61textsuperscript{st} annual meeting of the international society of electrochemistry [Dokument elektroniczny] : Electrochemistry from biology to physics : September 26th–October 1st, 2010, Nice, France. — [Lausanne : ISE,], cop.  2010. — S. [1]
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCeramic electrolytes in the $CeO_{2}-Gd_{2}O_{3}-SrO$ system – preparation, properties and application for solid oxide fuel cells
  AutorzyMagdalena DUDEK
  ŹródłoInternational Journal of Electrochemical Science (Online) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2012 vol. 7 iss. 4, s. 2874–2889. — tekst: http://www.electrochemsci.org/papers/vol7/7042874.pdf
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCeramic oxide electrolytes based on $Ca_{0.95}Mg_{0.05}Zr_{0.98}O_{3}$ for solid galvanic cells application
  AutorzyMagdalena DUDEK, Piotr DUDEK
  ŹródłoAdvances in Materials Science / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. — 2011 vol. 11 no. 3, s. 5–12