Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Adrian, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii ProszkówOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • Algorithm for controling of quench hardening process of constructional steels
2
 • Algorytmy wnioskowania w systemie diagnostyki wad wyrobów metalowych po ulepszaniu cieplnym
3
 • Algorytm sterowania procesem hartowania stali konstrukcyjnych
4
 • Analiza matematyczna wykresów $CTP_{i}$ żeliwa sferoidalnego
5
 • Analiza numeryczna hartowności stali konstrukcyjnych
6
 • Analiza porównawcza hartowności niskostopowego staliwa L35HM i stali konstrukcyjnej 30HM
7
 • Analiza współczynnika przejmowania ciepła wybranych olejów hartowniczych
8
 • Austenite grain size estimation from chord lengths of logarithmic-normal distribution
9
 • Austenite grain size estimation in structural steels by linear section method
10
 • Badanie wpływu B, V i Ti na przemiany fazowe w stali 34CrMo4
11
 • Badanie zdolności chłodzącej wodnego roztworu polimerowego Polihartex
12
 • Calculation of the $Fe-Fe_{3}C$ phase equilibrium diagram
13
 • Cellular Automata model of carbonitrides precipitation process in HSLA steel
14
 • Cellular automata model of precipitation in microalloyed niobium steels
15
 • Charakterystyka zdolności chłodzącej wybranych olejów hartowniczych
16
 • Controlled cooling of drop forged microalloyed-steel automotive crankshaft
17
 • Effect of heat treatment parameters on the formation of ADI microstructure with additions of Ni, Cu, Mo
18
 • High temperature brittleness of cast alloys
19
 • High temperature brittleness of cast alloys
20
 • Isothermal embrittlement of $Fe-8Mn$ alloys at $450^{\circ}C$
21
 • Kinetyka wydzielania węglikoazotków w stalach mikrostopowych
22
 • Mathematical model of austenitization process in ductile iron
23
 • Mathematical model of the process of pearlite austenitization
24
 • Modelling of the kinetics of carbonitrides precipitation process in HSLA steels
25
 • Modelowanie wydzielania węglikoazotków w stalach mikrostopowych z wykorzystaniem metody automatów komórkowych