Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Skorupa, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i KonstrukcjiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Accounting for the effect of riveting process in fatigue life predictions for lap joints
2
 • An experimental investigation of the fatigue performance of riveted lap joints
3
 • An experimental investigation on crack initiation and growth in aircraft fuselage riveted lap joints
4
 • An experimental investigation on crack paths and fatigue behaviour of riveted lap joints in aircraft fuselage
5
 • Applicability of empirical formulae for the fatigue notch factor to estimate riveted lap joint fatigue strength
6
 • Badania własności mechanicznych napoiny ER-F w podwyższonej temperaturze
7
 • Badania wpływu tarcia na własności zmęczeniowe połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
8
 • Badania współczynników działania karbu połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
9
 • Crack growth predictions for structural steel using the strip yield model
10
 • Doświadczalna i teoretyczna analiza wtórnego zginania w zakładkowych połączeniach nitowych blach ze stopniowaną grubością
11
 • Effect of load transfer by friction on the fatigue behaviour of riveted lap joints
12
 • Effect of production and design related factors on the fatigue behaviour of riveted lap joints in aircraft fuselage
13
14
 • Eksperymentalna i numeryczna analiza procesu instalacji nitu
15
 • Eksperymentalne badania inicjacji i rozwoju pęknięć zmęczeniowych w zakładkowych połączeniach nitowych konstrukcji lotniczych
16
 • Eksperymentalne badania własności zmęczeniowych zakładkowych połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
17
18
 • Fatigue life predictions for riveted lap joints
19
20
21
22
 • Koncepcja prognozowania trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
23
 • Load transmission and secondary bending in lap joints of aircraft fuselage
24
 • Measurements of rivet flexibility and load transfer in a lap joint
25