Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Górecki, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 98 publikacji Autora


1
 • Application of USGS methodology for assessing continuous petroleum resources of the paleozoic strata – Wejherowo area
2
 • Applied geology
3
 • Assessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
4
 • Atlases of geothermal resources in the Polish Lowlands – the compendium of knowledge for specialists and future investors
5
 • Atlases of geothermal waters and energy resources in Poland
6
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
7
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
8
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
9
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
10
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
11
 • Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce
12
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
13
 • Badania laboratoryjne na próbkach skał z wytypowanych obszarów
14
 • Badanie składu gazów glebowych – przykłady zastosowań w prospekcji naftowej i ochronie środowiska
15
 • Budowa geologiczna obszarów badań, analiza porównawcza
16
 • Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland)
17
 • Charakterystyka systemów geotermalnych na świecie i w Polsce
18
 • Distribution modeling of thermal field parameters in the Polish Eastern Carpathians based on geophysical data
19
 • Dolnokredowy oraz dolnojurajski zbiornik wód geotermalnych na Niżu Polskim
20
 • Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
21
 • Estymacja ciśnień porowych na podstawie wolumenu prędkości sejsmicznych
22
 • Exploration of hydrocarbon unconventional accumulations in the argillaceous formation of the Autochthonous Miocene succession in the Carpathian Foredeep
23
 • Gas generation in carboniferous source rocks of the variscan foreland basin
24
 • Geologia stosowana – od Bohdanowicza do dzisiaj
25
 • Geological analysis and assessment of geothermal energy resources in the Polish Lowlands