Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Mucha, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • Badanie zmienności i niejednorodności zawartości popiołu i siarki w pokładzie 308 KWK Ziemowit
2
 • Badanie struktury zmienności zasobności pierwiastków towarzyszących (As, Co, Pb) w złożu Cu-Ag LGOM (Kopalnia Rudna): konieczne, przydatne czy zbędne?
3
 • Badanie zmienności i jednorodności gęstości przestrzennej węgla kamiennego w wytypowanych pokładach niezagospodarowanych złóż GZW
4
 • Categorization of mineral resources based upon geostatistical estimation of the continuity of changes of resource parameters
5
 • Czy symulowanie się opłaca? – rzecz o geostatystycznym szacowaniu zasobów na przykładzie złoża Cu-Ag Rudna
6
 • Difficulties in reliable estimation of arsenic resources in the ${Cu-Ag}$ ore deposits (the Fore-Sudetic Moncoline, Poland)
7
 • Dokładność geostatystycznej prognozy wielkości zasobów węgla we wstępnych etapach rozpoznania złoża
8
 • Dokładność szacowania zasobów pacyficznych konkrecji polimetalicznych w obszarze IOM
9
 • Dokumentowanie, metodyka rozpoznania i opróbowanie złoża
10
 • Dokumentowanie złóż antropogenicznych na przykładzie wybranych składowisk odpadów przemysłu górniczego
11
 • Evaluation accuracy of accompanying elements contents in the $Cu-Ag$ sulphide ore deposit of the Lubin–Głogów Copper District (Fore–Sudetic Monocline, Poland)
12
13
 • Geostatystyka jako narzędzie wspomagające badania polskich złóż – główne kierunki zastosowań
14
 • Gęstość przestrzenna rudy – parametr zasobowy drugiego planu?
15
 • Homogeneity \emph{versus} heterogeneity of selected parameters of coal seams - the Lublin Coal Basin case study, Poland
16
 • Interpolation and sampling errors of the ash and sulphur contents in selected Polish bituminous coal deposit (Upper Silesian Coal Basin - USCB)
17
 • Kategoryzacja zasobów złóż węgla kamiennego w świetle wytycznych do JORC Code i geostatystyki
18
 • Methodology of statistical study of the chemical composition of by-products of coal mining to assess their suitability as materials for reclamation
19
 • Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych
20
 • Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych
21
 • Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych
22
 • Metodyka szacowania parametrów zasobowych złóż konkrecji polimetalicznych w obszarze Interoceanmetal na Pacyfiku
23
 • Mineralizacja ${Zn-Pb}$ w obszarze Koszęcin-Żarki (północna część prowincji śląsko-krakowskiej)
24
 • Modelowanie 3D złóż $Cu-Ag$ LGOM dla prognozowania jakości urobku
25
 • Modelowanie złóż kopalin stałych geostatystycznymi metodami 2D i 3D