Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Cała, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


ORCID: brak
ResearcherID: K-3448-2015Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 92, z ogólnej liczby 94 publikacji Autora


1
 • 3D stress analysis for dynamic hazard estimation
2
 • Analiza przebiegu procesów osuwiskowych w oparciu o procedurę „automatic rezoning” w programie FLAC v. 6.0
3
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
4
 • Analiza stateczności skarp i zboczy w 2D i 3D
5
 • Analiza stateczności skarp z gruntu zbrojonego
6
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
7
 • Badania procesów geomechanicznych wywołanych podziemną działalnością górniczą
8
 • Błędy w stosowaniu klasyfikacji masywów skalnych – fakty i mity
9
 • Błędy w stosowaniu klasyfikacji masywów skalnych – fakty i mity
10
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
11
 • Erratum to: Preliminary application of X-ray computed tomography on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
12
 • Estimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods
13
 • Estimation of stability of selected caverns in “Wieliczka” salt mine with numerical methods
14
 • Evaluation of load capacity of shaft collar subject to unintended exceptional loads
15
 • Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski
16
 • Geomechanika w budownictwie podziemnym
17
 • Geotechnical aspects of revitalisation of post-mining areas – an example of the adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum
18
 • Geotechniczne właściwości odpadów powęglowych - analiza danych
19
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland
20
 • Grawimetryczne odwzorowanie geomechanicznego modelu stref rozluźnień w otoczeniu starego wyrobiska
21
 • Identification of microstructural properties of shale by combined use of X-Ray micro-CT and nanoindentation tests
22
 • Inclinometer monitoring system for stability analysis: the western slope of the Bełchatów field case study
23
 • Inteligentna kopalnia węgla brunatnego – główne cele i założenia
24
 • Jakie były przyczyny wystąpienia osuwiska w likwidowanej kopalni siarki „Piaseczno”?
25
 • Koło czerpakowe do urabiania skał i gruntów